Keskkonnaprojektid

Kilingi-Nõmme reoveepuhasti elektri-ja automaatikatööd2018Schöttli Keskkonnatehnika
Kilingi-Nõmme ÜVK reoveepumplate elektri- ja automaatikatööd2018Wesico Project
Are reoveepuhasti elektri- ja automaatikatööd2018Schöttli Keskkonnatehnika
Habaja reoveepuhasti ja pumplate elekri- ja automaatikatööd2018Schöttli Keskkonnatehnika
Viljandi veetöötlusjaama ja pumplate automaatjuhtimissüsteemi ajakohastamine2018Viljandi Veevärk
Aegna saare tuletõrjeveevarustuse elekter ja automaatika2017Esmar Vesi
Tapa SMV pumplate ja õlipüüdurite elekter ja automaatika2017Nordecon
Kohtla-Järve reoveepuhasti laienduse elekter ja automaatika2017Nordecon
SCADA süsteemi uuendamine2017Emajõe Veevärk
Viimsi Paelille puurkaevpumpla elekter ja automaatika, visualiseerimine2016Viimsi Vesi
Kohtla-Järve reoveepuhasti elektri ja automaatika osa projekteerimine2016Aqua Consult Baltic
Leikude küla puurkaevpumpla elekter ja automaatika, visualiseerimine2016Wesico Project
Rapla Uusküla veehaarde rekonstrueerimise elektri- ja automaatikatööd, visualiseerimine2016BalRock
Ubja puurkaevpumpla ja reoveepuhasti elekter ja automaatika2016Nordecon
Vanasadamas laevade reovee vastuvõtmise torustiku šahtkaevu elekter ja automaatika2016Merko Ehitus Eesti
Saku valla puurkaev-pumbamajade ühendamine SCADA-ga2015Saku Maja
Imavere reoveepuhasti elekter ja automaatika, visualiseerimine2015Wesico Project
Vahakulmu (Tapa vald) paisu automaatvarja elekter ja automaatika2015Insenerehituse AS
Sillamäe linna Mikrorajooni pumpla ja Keskpumpla veepuhastuse filtrite elekter ja automaatika2014-2015Schöttli Keskkonnatehnika
Viljandi reoveepuhasti settekäitlussüsteemi kaasajastamise elekter ja automaatika, visualiseerimine2015Terrat
Koeru reoveepuhasti elekter ja automaatika, kaugjälgimine üle interneti2013-2014RTS Infraehitus
Paide reoveepuhasti elekter ja automaatika, objekti SCADA, ühendamine AS Paide Vesi SCADA -ga2013-2014Nordecon
Paide linna Raudtee, Ruubasaare ja Mündi pumplate elekter ja automaatika, visualiseerimine2013-2014Terrat
Elva reoveepuhasti ja reoveepumplate 7 tk. visualiseerimine2013-2014Merko Ehitus Eesti
Türi linna Põhja pst. puurkaevpumpla, veetöötlusjaam ja reoveepumpla, Türi-Alliku veehaarde puurkaevpumplate elekter ja automaatika, visualiseerimine2013-2014Nordecon
Haljala reoveepuhasti automaatika, SCADA keskus2013Nordecon
Kareda, Koigi, Paide ja Roosna-Alliku valla reoveepumplate (8 tk.) ja puurkaevpumplate (3 tk.) elekter ja automaatika, visualiseerimine2013Paide MEK
AS Paide Vesi SCADA keskuse rajamine2013Paide Vesi
Paldiski veetöötlusjaama elekter ja automaatika. Puurkaevpumplate juhtimissüsteemi täiustamine, SCADA keskuse rajamine, visualiseerimine2013Esmar Ehitus
Väike-Maarja reoveepuhasti rekonstrueerimise elekter- ja automaatika. SCADA keskus.2012-2013RTS Infraehitus
Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimise elekter ja automaatika2012-2013Skanska EMV
Tapa reoveepuhasti rekonstrueerimine, elekter ja automaatika, visualiseerimine2012Terrat
Kohila reoveepuhasti elekter ja automaatika, SCADA keskus2012Nordecon
Kilingi-Nõmme veetöötlusjaama ja puurkaevude elekter ja automaatika, SCADA keskus2012Merko Ehitus Eesti
Sillamäe Keskpumpla, Mikrorajooni pumpla ja puurkaevude ning kanalisatsiooni Peapumpla elekter ja automaatika, SCADA keskus2011 -2012Merko Ehitus Eesti
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt. AS Emajõe Veevärk juhtimiskeskus2010Nordecon Infra