Elektri- ja automaatikatööd

Meie eesmärk on pakkuda kliendile elektri- ja automaatikatööde täistöövõttu.

Omame piisavat pädevust, aastatega kogunenud kogemustepagasit ja projektijuhtimisvõimekust selleks, et pakkuda kompleksset elektri- ja automaatikatööde paketti:

 • projekteerimine, kooskõlastused
 • tarkvaraarendus
 • seadmete tarnimine
 • elektri- ja automaatikakilpide koostamine
 • installatsiooni-ja paigaldustööd objektil
 • seadistustööd
 • katsetuste, elektripaigaldise mõõdistuste ja auditi korraldamine
 • täitedokumentatsiooni koostamine
 • töösserakendamine
 • personali koolitus
 • hooldus.

Kuna meie ettevõtte profiiliks on põhiliselt inseneritööd, siis installatsiooni- ja paigaldustööde tegemiseks objektil kaasame alltöövõtjad. Meie pikaajalisteks heakskiidetud partneriteks on eelkõige elektritööde ettevõtted KEK Elekter, Paide EG, Avesta Elekter, Klaisent.

Väikeste töömahtude korral teostame installatsioonitööd ise.

Teiseks erandiks, mida me elektritöödest ise ei tee, on kilbikoosted vooludele üle 630A. Tavaliselt tellime sellised kilbid ABB-st.

Elektri- ja automaatikatööde tegemiseks omab meie ettevõte järgmisi registreeringuid majandustegevuse registris:

Ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimise ehitusprojekti koostamine,
telekommunikatsioonisüsteemi ja –võrgu ehitusprojekti koostamine

Ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimine,
telekommunikatsioonisüsteemi ja -võrgu ehitamine

Elektritööd. Tegevusala liik:

 • Elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine
 • Elektripaigaldise hooldamine ja käitlemine
 • Elektripaigaldise remontimine
 • Elektripaigaldise projekteerimine