Ajalugu

SystemTesti ajalugu

OÜ SystemTest kasvas välja Tallinna Elektrotehnika Instituudi automaatikaosakonna jõupooljuhtide automatiseeritud katsetuste laborist. Meie labori ülesandeks oli tagada jõupooljuhtide katsetuskomplekside automaatjuhtimise väljatöötamine ja katseprotokollide väljatrükkimine.

Kasutasime Venemaal väljatöötatud juhtarvutit Elektroonika 60.
Katsetuskomplekse rakendasime töösse Zaporožje jõupooljuhtide tehases ja Tallinna Elektrotehnika Tehases. Huvitav on märkida, et juhtarvutiks Elektrotehnika Tehases oli Eesti Küberneetika Instituudis väljatöötatud juhtarvuti Viru, mida tehti üldse kaks tükki. Antud töö eest saime ENSV Ministrite Nõukogu preemia.

Aktsiaselts nimega SystemTest registreeriti Tallinna Linnavalitsuses 28.11.1991.a., ettevõte alustas tegevust 1.04.1992.
AS SystemTest kujundati ümber osaühinguks 11.märtsil 1996.a. ning ettevõtte tegevusaladeks olid:
– tööstusautomaatika juhtimissüsteemide projekteerimine, paigaldus, hooldus
– arvutiga juhitavate pääsla- ja valvesüsteemide väljatöötamine ja töösserakendamine

Töötasime välja läbipääsu- ja valvesüsteemi juhtimiseks nii riistvara – kontrolleri ja modemi – kui ka originaalse tarkvara. Selle baasil rakendasime töösse valve- ja läbipääsusüsteeme kümnetes asutustes ja ettevõtetes, nagu Teater Estonia, Eesti Raadio, Saku Õlletehas, Vanemuise Kontserdimaja, Baltika, Hoiupank, hotell Olümpia jne.

Tööstusautomaatika osas pidasime kõige perspektiivikamaks koostööd Siemensiga. Sõlmisime koostöölepingu Siemensi Nürnbergi automaatikadivisjoniga 10.03.1994.
Eestis ei olnud sel ajal veel Siemensi esindust.
Siemensist saime väljaõppe kontrollerite programmeerimiseks. Esimene projekt, kus me kasutasime juhtimiseks Siemensi kontrollerit, oli profiilvaltspingi juhtimine 1994. aastal. Kontrolleri tüüp oli S5-95U.

Selleks, et saada oskusteavet andurite kasutamiseks ja kogemusi tööks plahvatusohtlikus keskkonnas, sõlmisime 2.11.1993 Saksa firmaga Turck müügiesinduse lepingu.

Edasiseks eesmärgiks seadsime tööstusautomaatika tegevussuuna kõrval välja arendada ka elektritööde suund (projekteerimine, kilbi koostamine). Läbipääsusüsteemidega tegelemise lõpetasime 2013. aastal.

Augustis 2018 toimus ettevõtte omanikuvahetus. Uueks omanikuks on Soome projekteerimis-, konsultatsiooni- ja projekteerimisteenuste pakkuja Fimpec Engineering Oy. Ühinemine on positiivne, sest kontserni laiapõhjalised kompetentsid ja ressursid võimaldavad SystemTestil paremini vastata klientide vajadustele tööstusautomaatika ja tööstuse digitaliseerimise valdkonnas.