Gaas, väetis, keemia

EuroChem Terminal Sillamäe-ammoniaagiterminali juhtimissüsteem2019Proton Ventures Estonia
Karksi gaasimõõtejaama tarkvara täiendamine seoses jaama rekonstrueerimisega2017Elering
Väetise laos eralduvate gaaside kontsentratsiooni mõõtmine2016DBT AS
Väetise lao juhtimissüsteemide asendamine Siemensi kontrolleriga2012DBT AS
Väetise terminali visualiseerimine2008DBT AS
Väetise lao laadimisseadme ja lintkaalu visualiseerimine2008DBT AS