Keskkond

Põlva Piimatööstuse eelpuhasti elekter ja automaatika2019-2020RVT Ehitus
Põlva reoveepuhasti rekonstrueerimine2018-2020RVT Ehitus
AS Viimsi Vesi Laiaküla survetõstepumpla elekter ja automaatika2019Viimsi Keevitus
Sindi paisu avamise raames tehtavad automaatikatööd2019GRK Infra
Uulu reoveepuhasti elekter ja automaatika2018-2019Schöttli Keskkonnatehnika
Kurtna reoveepumplate elekter ja automaatika2018-2019Santeh-Ehituse
Võru Vesi SCADA uuendamine2018-2019Valmap Grupp
Kasepää reoveekogumisala mõõtekaevude ja reovee ülepumplate elekter ja automaatika2019Keskkond & Partnerid
Kilingi-Nõmme reoveepuhasti elektri-ja automaatikatööd2018Schöttli Keskkonnatehnika
Kilingi-Nõmme ÜVK reoveepumplate elektri- ja automaatikatööd2018Wesico Project
Are reoveepuhasti elektri- ja automaatikatööd2018Schöttli Keskkonnatehnika
Habaja reoveepuhasti ja pumplate elekri- ja automaatikatööd2018Schöttli Keskkonnatehnika
Viljandi veetöötlusjaama ja pumplate automaatjuhtimissüsteemi ajakohastamine2018Viljandi Veevärk
Aegna saare tuletõrjeveevarustuse elekter ja automaatika2017Esmar Vesi