Keskkonna- ja veeprojektid

Kareda, Koigi, Paide ja Roosna-Alliku valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimine. Reoveepumplate (8 tk.) ja puurkaevpumplate (3 tk.) elekter ja automaatika2013Paide MEK AS
Kabala reoveepuhasti, Taikse ja Oisu veetöötlusjaama elekter ja automaatika.2013Paide MEK AS
AS Paide Vesi SCADA keskuse rajamine2013Paide Vesi AS
Kabala ja Särevere reoveepumplate elekter ja automaatika2013Paide MEK AS
Paldiski veetöötlusjaama elekter ja automaatika. Puurkaevpumplate juhtimissüsteemi täiustamine, SCADA keskus2013Esmar Ehitus AS
Sillamäe puurkaevpumplate (3 tk.) elekter ja automaatika2013Merko Ehitus Eesti
Haljala reoveepuhasti automaatika, SCADA keskus2013Nordecon AS
Lepna puurkaevpumpla elekter ja automaatika2013Taskar OÜ
Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimise elekter ja automaatika (v.a. kaabeldustööd)2012-2013Skanska EMV AS
Tapa reoveepuhasti rekonstrueerimine, elekter ja automaatika2012Terrat AS
Põltsamaa, Kolga-Jaani, Pajusi vald reoveepuhastite (6 tk.) ja reoveepumpla elekter ja automaatika, SCADA keskus2012Schöttli Keskkonnatehnika AS
Aardlapalu prügila sulgemine (Tartumaal), nõrgvee ja sadevee pumplate (4 tk.) elekter ja automaatika2012Merko Ehitus Eesti
Kohila reoveepuhasti elekter ja automaatika, SCADA keskus2012Nordecon AS
Valga reoveepuhasti automaatika2012Skanska AS
Väike-Maarja reoveepuhasti rekonstrueerimise elekter- ja automaatika. SCADA keskus2012-2013RTS Infraehitus OÜ
Võru valla rõhutõstepumplate ja veemõõdukaevude elekter ning automaatika2012-2013Taskar
Kilingi-Nõmme veetöötlusjaama ja puurkaevude elekter ja automaatika, SCADA keskus2012Merko Ehitus Eesti
Viimsi veetöötlusjaama automaatika, siibrite juhtimiskeskused, SCADA keskus2011-2012Esmar Ehitus AS
Sõmeru ja Näpi vald, Lääne-Virumaa Puurkaevu, veemõõdukaevude (2 tk) ja reoveepumplate (6 tk.) elekter ja automaatika2011-2012Merko Infra AS
Viljandi prügila sulgemine Niisutus- ja nõrgveepumpla elekter ja automaatika2011Skanska EMV AS
Arke Lihatööstuse (Kanepi vald) reoveepuhasti elekter ja automaatika2011Semuehitus AS
Türi Linnu tn. reoveepumpla elekter ja automaatika2011Terrat AS
Rakvere reoveepumplate (2 tk.) ja veemõõdusõlme elekter ja automaatika2011Merko Ehitus AS
Kadrina reoveepuhasti elekter ja automaatika, SCADA keskus2011Arco Ehitus OÜ
Hummuli reoveepuhasti elekter ja automaatika2011Valmap Grupp AS
Valga reoveepumplate (5 tk.) elekter ja automaatika2011Amaks AS
Vändra reoveepuhasti elekter ja automaatika, SCADA keskus2011Merko Ehitus AS
Valga reoveepumplate SCADA keskus2011Valga Vesi AS
Väike-Maarja Loomsete jäätmete käitlemise tehas. Reoveepuhasti elekter ja automaatika2011-2012Abagars Ehitus OÜ
Türi vee- ja kanalisatsiooniobjektide SCADA keskus2011Türi Vesi AS
Tamsalu reoveepuhasti ja reoveepumplate (3 tk.) elekter ja automaatika2011Terrat AS
Türi reoveepumplate (5 tk.) elekter ja automaatika2011-2012Teed & Infra AS
Sooru (Valgamaal) reoveepuhasti elekter ja automaatika2011-2012Eviko AS
Türi reoveepumplate (3 tk.) elekter ja automaatika2011Merko Infra AS
Sillamäe Keskpumpla, Mikrorajooni pumpla ja puurkaevude ning kanalisatsiooni Peapumpla elekter ja automaatika, SCADA keskus2011-2012Merko Ehitus Eesti
Tammiku (Ida-Virumaa) reoveepumpla elekter ja automaatika2011Vensen AS
Tõravere, Luke, Nõgiaru reoveepuhastite elekter ja automaatika2010Schöttli Keskkonnatehnika AS
Põlva reoveepuhasti automaatika2010Skanska EMV AS
Elva vee- ja kanalisatsioonirajatised. Survetõstepumplate (3 tk.) ja reoveepumplate (12 tk.) elekter ja automaatika2010Eccua OÜ
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt. AS Emajõe Veevärk juhtimiskeskus (kokku 190 objekti-pumplad, puhastid, veetöötlusjaamad)2010Nordecon Infra AS
Vara ja Koosa reoveepuhastite elekter ja automaatika2010Water-Ser Ehitusjuhtimine OÜ
Püssi Hõbepaju tn reoveepumpla elekter ja automaatika2010Merko Ehitus AS
Õssu (Tartumaa) veetöötlusjaama elekter ja automaatika2010Schöttli Keskkonnatehnika AS
Võru reoveepuhasti automaatika, SCADA keskus2010Skanska EMV AS
Kohtla-Järve Kalevi, Tehnika, Olevi reoveepumplate elekter ja automaatika2010Water-Ser Ehitusjuhtimine OÜ
Puhja reoveepuhasti elekter ja automaatika2010Valmap Grupp AS
Kehra reoveepuhasti elekter ja automaatika2010-2011Water-Ser Ehitusjuhtimine OÜ
Kallaste ja Laeva reoveepuhasti ning Kallaste veetöötlusjaama elekter ja automaatika2010Skanska EMV AS
Järva-Jaani reoveepuhasti elekter ja automaatika, SCADA keskus2010-2011Terrat AS
Uuemõisa puurkaev-pumpla elekter ja automaatika2009Water-Ser Ehitusjuhtimine OÜ
Tähtvere ja Puhja valla reoveepumplate (16 tk.) elekter ja automaatika2009-2010K&H AS
Võru peapumpla elekter ja automaatika2009K&H AS
Palivere reoveepuhasti elekter ja automaatika2009Schöttli Keskkonnatehnika AS
Haapsalu Tööstuse, Kastani ja Kalevi veetöötlusjaamade elekter ja automaatika. Haava tn. SCADA keskus2009Merko Ehitus AS
Jõhvi kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine. Kooli ja Mooni reoveepumplate elekter ja automaatika2009Facio Enviro OÜ
Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsiooniprojekt.Kasti, Teenuse, Laukna puurkaevpumplate elekter ja automaatika2009Merko Ehitus AS
Erala, Äksi, Annikoru, Puurmani, Tabivere ja Rõngu reoveepuhastite elekter ja automaatika2009-2010Koger Keskkonnaehitus AS
Avinurme reoveepumplate (5 tk.) elekter ja automaatika2009Terrat AS
Vändra reoveepuhasti elekter ja automaatika2009Terrat AS
Jyväskylä Soojuselektrijaama keemiline veepuhastus (Soome), elekter ja automaatika2009Vesi-Pauli Oy
Luunja, Ulila, Rõhu, Rämsi ja Vorbuse reoveepuhastite elekter ja automaatika2009-2010Valmap Grupp AS
Võru ühisveevärgi puurkaevude, pumplate, joogiveepuhastite ja mahutite rekonstrueerimine. Võrusoo veekompleksi elekter ja automaatika2008-2009K&H AS
Paide vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine. Reoveepumplate (12 tk.) ja veemõõdukaevude (8 tk.) elekter ja automaatika2008-2009Terrat AS
Paide vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine. Reoveepumplate (5 tk.) ja veemõõdukaevu elekter ja automaatika2008-2009Amaks AS
Matsalu alamkeskkonna vee- ja kanalisatsioonirajatised. Vigala, Märjamaa, Rapla, Raikküla ja Kehtna valla (reoveepuhastid, reoveepumplad, puurkaevud, veetöötlusjaamad, kokku 69 tk.) elekter ja automaatika2008Merko Ehitus AS
Muuga Sadama Tööstuspargi kanalisatsiooni pumpla elekter- ja automaatika2007Talot AS
Tartu Veevärk AS-i Vanemuise ja Laululava survetõste-pumplate projekt2007Kiirvool OÜ
Rakvere Lihakombinaadi reoveepuhasti elekter ja automaatika2007Dewa Projekt OÜ
Ahtme, Püssi, Jõhvi, Kukruse pumplate rekonstrueerimise elekter ja automaatika2007K&H AS
Muuga sadama idaosa joogiveepumpla elekter ja automaatika2006-2007Raspel Ehitus AS
Muuga sadama tuletõrjepumpla elekter ja automaatika2006-2007ASPI AS
Paikuse prügila nõrgveepumplate (5 tk.) elekter ja automaatika, SCADA keskus2006Veeseadmed Müük OÜ
Rapla mudatöötluse ja reoveepumplate (21 tk.) elekter ja automaatika2006-2007YIT Ehitus AS
Kehtna puurkaevude, veetöötlusjaama ja reoveepuhastusjaama automaatika2006-2007YIT Ehitus AS
Paide kanalisatsiooni rajatiste rekonstrueerimise projekt2006-2007Eesti Veeprojekt OÜ
Ropka veehaarde ja Sepa survetõstepumpla rekonstrueerimise elekter ja automaatika2006-2007Tartu Veevärk AS
Patika puurkaev-pumpla elekter ja automaatika2006-2007IBE Estonia OÜ
Tartu Veevärk AS-i heitveepumplate Raeremmelga 1a ja Hipodroomi 3 elektri- ja automaatika projekteerimine2005Tinter Projekt OÜ
Tartu Veevärk AS-i Liini kinnistu heitveepumpla elekter ja automaatika2005Evoland OÜ
Võru ühisveevärgi rekonstrueerimise elekter ja automaatika2005Merko Ehitus AS
Võru ühisveevärgi rekonstrueerimise elekter ja automaatika2005Merko Ehitus AS
Pääsküla prügila sulgemise elekter ja automaatika2005-2005YIT Ehitus
Paljassaare Sadama lõunakalda veemõõdusõlme nr.8 rekonstrueerimise elekter ja automaatika2005Water Ser AS
Oru, Torni ja Roheline tee (Valgas) kanalisatsioonipumplate elektri- ja automaatikaprojekt2004K&H AS
Tartu Veevärk AS-i peapumbajaama sidumine olemasoleva juhtimissüsteemiga2004Klaisent OÜ
Tartu Veevärk AS-i tunnelkollektori siibri juhtimine2004Indikaator MEF OÜ
Luunja-Andrese kanalisatsioonipumpla elektri- ja automaatika osa projekteerimine ja teostus2004Water Ser Lõuna-Eesti AS
Paldiski linna puurkaevpumplate ja II astme pumpla elekter ja automaatika2004Terrat AS
Paljassaare sadama põhjakalda tehnilise veetorustiku rekonstrueerimise automaatika2004K&H AS
Jõelähtme prügila heitveepumplate (4 tk.) elekter ja automaatika2003Keskkonnaehitus AS
Tartu Veevärk AS-i Tartu veepuhastusjaama, veehaarde (10 puurkaevupumplat) ja heitveepumplate (2 tk.) automaatika 2003 K&H AS
Rakvere heitveepuhastusjaama ja 11 heitveepumpla elekter ja automaatika 2003-2004 Skanska EMV AS
Paljassaare Sadama veevarustuse välisvõrkude rekonstrueerimise elekter ja automaatika 2002 Water Ser AS
Tapa linna veehaarde pumbamaja ja puurkaevude juhtimissüsteem 2002 Telco AS
Kolme astme pumbajaama (Tondi t.92) automaatika osa rekonstrueerimine 2002 Tallinna Vesi AS
Valga reoveepuhasti automaatika 2001 AS Siemens
Paide veetöötlusjaama ja veehaarde automaatika 2001 Normanni Linnagrupi AS
Jõhvi-Ahtme veevarustussüsteemi automaatika 2001 Merko AS
Rakvere linna veevõrgu mõõdupunktide automaatika 2001 Keskkonnaehitus AS
Vändra veetöötlusjaama ja puurkaevpumplate (3 tk.) automaatika 2001 Paide EG AS
Muuga aedlinn, puurkaevupumbamaja PK7 automaatika 2001 Welander AS
Haapsalu Vesi heitvete- ja puurkaevpumplate juhtimissüsteemid (31 tk.) 2001, 1997-1999 AS Transelectric
Rummu asula reoveepuhasti rekonstrueerimise elektri ja automaatika projekteerimine 2001 Biotec Projekt OÜ
Vinni, Ulvi, Sõmeru, Väike-Maarja reoveepuhastite automaatika 2000 AS KEK Elekter
Kadrina reoveepuhasti automaatika 2000 TÜ TEIM Elekter
Paide Piim heitveepuhastusseadme automaatika osa 1999 AS Paide EG
Tartu Veepuhastusjaam. Heitveepuhastusjaama juhtimissüsteemi programmvarustuse väljatöötamine ja töösserakendamine 1999 AS Siemens
Haapsalu Vesi heitvete- ja puurkaevpumplate (28 tk.) keskjuhtimine 1999 AS Transelectric
Vormsi saare veetöötlusjaam ja heitvete pumplad (2 tk.). Heitvete pumplate juhtimissüsteem Simatic S7-216 baasil. Häiresignaali edasiandmine GSM-modemi kaudu 1999 AS Transelectric
Rapla Uusküla Veehaarde alakeskuse juhtimissüsteemi projekteerimine, väljatöötamine ja töösserakendamine 1999 AS Keskkonnaehitus
Tamsalu heitveepuhastusjaama juhtimissüsteemi projekteerimine ja töösserakendamine Simatic C7 – 621 baasil 1998 AS EMV
Tallinna Vesi Kuristiku ja Jääraku pumplad. Puurkaevpumplate juhtimissüsteemid 1997-1998 Tallinna Vesi
Tallinna Vesi puurkaevpumplate (25 tk.) programmvarustuse väljatöötamine ja pumplate töösserakendamine 1997-1999 AS EMV