Meie kliendid

Meie klientideks on tööstusettevõtted erinevatest valdkondadest ning ka paljud infrastruktuuriettevõtted: veemajanduse ettevõtted, sadamad, kontserdimajad, lennujaam jt.

Peamisi valdkondi, kus me viimastel aastetel oleme kõige rohkem tegutsenud, on keskkonnaprojektid. Meie poolt loodud automaatikalahendused ja ehitatud elektripaigaldised on paljudes reoveepuhastites (Paide, Kohila, Haljala, Valga, Viljandi, Koeru, Tapa), veetöötlusjaamades (Viimsi, Türi, Kilingi-Nõmme, Paldiski, Sillamäe) ning sadades reoveepumplates ja kümnetes puurkaevpumplates.
Piirkondlikesse vee-ettevõtetesse oleme rajanud SCADA-keskusi objektide kaugseireks
ja -juhtimiseks, kasutades erinevaid sidevariante ja -protokolle. Suurim neist on AS Emajõe Veevärk SCADA-süsteem, kuhu on ühendatud üle 200 objekti.
Peatöövõtjateks keskkonnaobjektidel on olnud insenerehitusega tegelevad ehitusettevõtted Nordecon, Terrat, Merko Ehitus jt ning keskkonnatehnika ettevõtted Schöttli Keskkonnatehnika, Aqua Consult jt.

Kõige mahukamad elektritööd ja automaatikasüsteemid oleme realiseerinud puidugraanulitehastele. AS Graanul Invest Osula graanulitehases, mille elektri- ja automaatikaosa töövõtjateks olime ja mis valmis 2014. aastal, ulatub juhitavate elektriajamite arv üle kolmesaja, suurim ajami võimsus on 450 kW. 2016. a. lõpetasime tööd Imavere graanulitehases. Analoogseid töid väiksemas mahus oleme teinud Helme ja Flexa graanulitehastes Eestis, Launkalne ja Aizkraukle graanulitehastes Lätis ning Alytuse graanulitehases Leedus.

2014. aastal projekteerisime ja ehitasime elektripaigaldise ning tehnoloogilise protsessi juhtimissüsteemi Rakvere söödagraanulitehasele, tehes koostööd Prantsusmaa ettevõttega Maguin, kes tarnis osa tootmisprotsessi tehnoloogilistest seadmetest.

Energeetika valdkonda kuuluvaks kliendiks on Eesti Energia AS Enefiti tehas, kus rakendasime kahel konveieril Siemensi konveierkaalud, et määrata transporditava põlevkivi kogust.
Puistematerjali konveierite juhtimisega oleme tegelenud logistikaettevõttes DBT.

Meie headeks klientideks on veel masinaehitusettevõtted (MiTe Engineering, Kruviks), ehitusmaterjalide tööstuse ettevõtted (Talot, Lasbet), katlamajad.
Katlamajade tööd on olnud seotud nii põhiprotsessi programmeerimisega (Tallinna Küte) kui ka katla vee keemilise ettevalmistamise tehnoloogise protsessi juhtimisega (Jyväskylä Keljolahe Elektrijaam, Peterburi Soojuselektrijaam nr 5, Tampere Lielahe Elektrijaam, Iru Elektrijaam, Horizon Tselluloosi ja Paberi AS katlamaja). Viimatinimetatud Soomes asuvate objektide tööd oleme teostanud Soome ettevõtte Vesi-Pauli OY alltöövõtjana.

Pärnu ja Jõhvi kontsertsaalide põrandate juhtimissüsteem valmis koos Baltflex AS-ga, kes tarnis hüdraulikaseadmed.

Veerandsaja aasta jooksul on tehtud palju suuremaid ja väiksemaid töid, nimetatud sai siin väike osa neist. Rohkem infot „Referentsid“ alt.