Keskkonnajuhtimissüsteem

Ettevõte osales 2022. aastal 40 keskkonnaprojekti elluviimises.

Ettevõte osales 2023. aastal 48 keskkonnaprojekti elluviimises.