Keskkonnajuhtimissüsteem

Ettevõte osales 2022. aastal 40 keskkonnaprojekti elluviimises.

2023. aasta esimese kuue kuu jooksul viisime ellu 32 keskkonnaprojekti.