Automaatikasüsteemi tarnimine, Graanul Invest. 2020, Läti

Graanul Investi Launkalne pelletitehase elektri- ja automaatikatööd. Tootmisüksuse moderniseerimine.

SystemTesti vastutusala projektis

  • Graanul Investi Launkalne pelletitehase elektri- ja automaatikatööd.
  • Tootmisüksuse moderniseerimine.