Meie kogemused

  • Tööstusautomaatika ja tehnoloogiliste protsesside juhtimissüsteemid
  • SCADA keskused
  • Karmide tingimustega keskkond (keemiatööstus)
  • Automaatika ja elektrikilbid
  • Madalpingepaigaldised
  • Kasutuselevõtt
  • Plahvatusohtlikud (Ex) alad
  • Turvalahendused (turvareleed, -kardinad jne)