Automaatikasüsteemi tarnimine, Eurochem Terminal Sillamäe AS. 2018–2019, Eesti

Projekt – ammoniaagiterminali juhtimissüsteem Sillamäe sadamas. Ammoniaagiterminal ehitati ammoniaagi tarnimiseks rahvusvahelistele turgudele.

SystemTesti vastutusala projektis

  • Tervikliku automaatikasüsteemi tarnimine, sealhulgas elektrikilbid, automaatika ja SCADA.
  • SystemTest tegi projekteerimise, hanke, tootmise, paigaldamise ja kasutuselevõtu kohapeal.