Automaatikasüsteemi tarnimine, Võru Vesi. 2021–2022, Eesti

Võru linna veepuhastussüsteemi laiendamise projekt reoveekogumise laiendamiseks ümbruskonna piirkondadele. Laiendamine võeti ette ELi keskkonnanõuetele vastamiseks.

SystemTesti vastutusala projektis

  • Tervikliku automaatikasüsteemi tarnimine, sealhulgas elektrikilbid, automaatika ja SCADA.
  • SystemTest tegi projekteerimise, hanke, tootmise, paigaldamise ja kasutuselevõtu kohapeal.